Hiển thị 1–28 của 30 kết quả

 • 649.000

  Cảm biến sợi quang M6, L14mm, dây quang dài 2m

  Mua hàng
 • 1.052.700

  Cảm biến sợi quang M4, L14mm, loại Thu-Phát riêng, dây quang dài 2m

  Mua hàng
 • 1.980.000

  Cảm biến quang Omron hình trụ, phi 18, loại thu-phát riêng, ngõ ra PNP

  Mua hàng
 • 1.650.000

  Cảm biến quang hình trụ loại thu-phát riêng, ngõ ra PNP. Sử dụng đầu nối M12

  Mua hàng
 • 715.000

  Cảm biến quang hình trụ Ø18, khoảng cách làm việc 100mm, loại thu phát chung, ngõ ra NPN

  Đọc tiếp
 • 715.000

  Cảm biến quang hình trụ Ø18, khoảng cách làm việc 300mm, loại thu phát chung, ngõ ra NPN

  Mua hàng
 • 774.400

  Cảm biến quang hình trụ Ø18, khoảng cách làm việc 300mm, loại thu phát chung, ngõ ra NPN, sử dụng đầu nối M12

  Mua hàng
 • 748.000

  Cảm biến quang hình trụ Ø18, khoảng cách làm việc 100mm, loại thu phát chung, ngõ ra PNP

  Mua hàng
 • 715.000

  Cảm biến quang hình trụ Ø18, khoảng cách làm việc 300mm, loại thu phát chung, ngõ ra PNP

  Mua hàng
 • 847.000

  Cảm biến quang hình trụ Ø18, khoảng cách làm việc 4m, loại phản xạ gương, ngõ ra PNP

  Mua hàng
 • 1.012.000

  Cảm biến quang hình trụ Ø18, khoảng cách làm việc 20m, loại thu-phát, ngõ ra NPN

  Mua hàng
 • 1.012.000

  Cảm biến quang hình trụ Ø18, khoảng cách làm việc 20m, loại thu-phát, ngõ ra PNP

  Mua hàng
 • 748.000

  Cảm biến quang loại thu phát chung, khoảng cách làm việc 300mm, ngõ ra PNP

  Mua hàng
 • 891.000

  Cảm biến quang loại thu phát chung, khoảng cách làm việc 2,5m, ngõ ra rơ-le

  Mua hàng
 • 907.500

  Cảm biến quang loại phản xạ gương, khoảng cách làm việc 7m, ngõ ra rơ-le

  Mua hàng
 • 907.500

  Cảm biến quang loại phản xạ gương (chức năng MSR), khoảng cách làm việc 6m, ngõ ra rơ-le

  Mua hàng
 • 1.210.000

  Cảm biến quang loại thu phát, khoảng cách làm việc 40m, ngõ ra rơ-le

  Mua hàng
 • 2.420.000

  Cảm biến quang loại thu-phát riêng, khoảng cách làm việc 10m, ngõ ra rơ-le

  Mua hàng
 • 1.606.000

  Cảm biến quang loại thu phát chung, khoảng cách làm việc 700mm, ngõ ra rơ-le

  Mua hàng
 • 1.800.000

  Cảm biến quang Omron loại thu phát, ngõ ra NPN (made in Japan)

  Mua hàng
 • 2.530.000

  Cảm biến quang hình U, khoảng cách 30mm, ngõ ra PNP

  Mua hàng
 • 2.530.000

  Cảm biến quang hình U, khoảng cách 30mm, ngõ ra NPN

  Mua hàng
 • 880.000

  Cảm biến quang loại thu phát chung, khoảng cách làm việc 100mm, ngõ ra NPN

  Mua hàng
 • 1.320.000

  Cảm biến quang loại thu phát chung, khoảng cách làm việc 1m, ngõ ra NPN

  Đọc tiếp
 • 935.000

  Cảm biến quang loại thu phát chung, khoảng cách làm việc 100mm, ngõ ra PNP

  Mua hàng
 • 935.000

  Cảm biến quang loại thu phát chung, khoảng cách làm việc 1m, ngõ ra PNP

  Mua hàng
 • 1.870.000

  Cảm biến quang loại thu phát chung, khoảng cách làm việc 100mm, ngõ ra PNP, sử dụng đầu nối M8

  Mua hàng
 • 1.711.600

  Cảm biến quang loại phản xạ gương, khoảng cách làm việc 4m, ngõ ra NPN

  Mua hàng