CJ2M-MD211

3.000.000

Khối mở rộng vào/ra xung tốc độ cao, sử dụng với PLC Omron CJ2M

Còn hàng

Mã: CJ2M-MD211 Danh mục: Từ khóa:

Mô tả

Ngõ vào/ra: NPN

Kết nối ngõ vào/ra: 40-pin MIL connector

Ngõ vào:

Có thể sử dụng như ngõ vào thông thường, interrupt, đáp ứng nhanh (quick-response), hoặc ngõ vào đếm tốc độ cao (high-speed Counter) (Các chức năng ngõ vào được chọn trong PLC Setup)

Tín hiệu vào: Line-driver hoặc 24-VDC input

Ngõ vào thông thường: 10. Tốc độ mặc định 8 ms, có thể cài đặt trong Setup 0, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32 ms

Ngõ vào Interrupt, Quick-response: 4. Độ rộng xung tối thiểu 30 μs

Ngõ vào High-speed Counter: 2

Input method: Differential-phase (×4) pulses, pulse + direction, up/down pulses, or increment pulse

Maximum response frequency: 50 kHz for differential phases or 100 kHz for single phase

Counting mode: Linear mode or circular (ring) mode

Count value: 32 bits

Counter reset: Phase Z + software reset or software reset

Control method: Target-value comparison or range comparison

Gate function: Supported

Ngõ ra: Có thể sử dụng như ngõ ra thông thường, ngõ ra xung (pulse), hoặc điều rộng xung (PWM). (Các chức năng ngõ ra được chọn trong  PLC Setup)

Ngõ ra thông thường: 6

Ngõ ra xung (Pulse): 2

Output method: CW/CCW or pulse + direction

Output frequency: 1 pps to 100 kpps (in increments of 1 pps)

Output Mode: Continuous mode (for speed control) or independent mode (for position control)

Output pulses: Relative coordinates: 0000 0000 to 7FFF FFFF hex (0 to 2,147,483,647 pulses)

Absolute coordinates: 8000 0000 to 7FFF FFFF hex (−2,147,483,648 to 2,147,483,647)

Acceleration/deceleration curves: Linear or S-curve

Origin search function: Supported

Ngõ ra điều rộng xung (PWM): 2

Output frequency: 0.1 to 6,553.5 Hz (in 0.1-Hz increments) or 1 to 32,800 Hz (in 1-Hz increments)

Duty ratio: 0.0% to 100.0% (in 0.1% increments)

Dòng điện tiêu thụ: 0,08 A (5VDC)

Tiêu chuẩn: UC1, N, L, CE

 

Tình trạng: Mới 95%, không hộp

Sản phẩm nhiều người quan tâm