C200HW-CLK21

Sidebar Menu

THIẾT BỊ ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA

C200HW-CLK21
  • C200HW-CLK21
  • C200HW-CLK21
  • C200HW-CLK21

C200HW-CLK21

2,000,000đ

Phương pháp, mã truyền thông: N:N token bus; Manchester code

Đồng bộ: Flag synchronization (conforms to HDLC frames)

Mạch truyền thông: Multi-drop bus

Tốc độ, khoảng cách truyền:

2 Mbps: 500 m

1 Mbps: 800 m

500 Kbps: 1 km

Chức năng truyền thông: Data links and message service

Số lượng Words trên 1 mạng truyền thông: 32,000 words (64,000 bytes) or 62,000 words max.

Địa chỉ truyền thông: Bit-access areas (IR, AR, LR, CIO), DM Area (DM), and extended DM Area (EM)

Độ dài message: 2,012 bytes max. (including the header)

Chức năng RAS:

Self-diagnosis function (hardware checking at startup)

Echoback test and broadcast test (using the FINS command)

Watchdog timer

Error log function

Kiểm soát lỗi:

Manchester code check

CRC check (CCITT X16 + X12 + X5 + 1)

Dòng điện tiêu thụ: 300 mA

Trọng lượng : 400 g

Lĩnh vực hoạt động

Chuyên cung cấp:
Nút nhấn, Công tắc hành trình, Rơ-le
Thiết bị đo lường, điều khiển
Thiết bị lập trình, phần mềm điều khiển

Lắp đặt tủ điều khiển
Sửa chữa hệ thống tự động hoá công nghiệp