PS-5S

572.000

Bộ giữ điện cực – 5 cực

Còn hàng

Mô tả

Bộ giữ 5 điện cực mức nước

Sản phẩm nhiều người quan tâm