Hiển thị 1–28 của 39 kết quả

 • 8.800.000

  Khối truyền thông PC Link cho PLC Omron C200H, C200HS, C200HX/HG/HE

  Mua hàng
 • 12.100.000

  Khối mở rộng ngõ vào Analog x 4 cho PLC Omron CJ1, CJ2

  Mua hàng
 • 10.120.000

  Khối mở rộng ngõ ra Analog x 2 cho PLC Omron CJ1, CJ2

  Đọc tiếp
 • CJ1W-DA041
  Sale!
  14.300.000 9.900.000

  Khối mở rộng ngõ ra Analog x 4 cho PLC Omron CJ1, CJ2

  Mua hàng
 • CJ1W-DA08V
  Sale!
  19.800.000 17.600.000

  Khối mở rộng ngõ ra Analog x 8 (Voltage) cho PLC Omron CJ1, CJ2

  Mua hàng
 • CJ1W-ID211
  Sale!
  3.520.000 2.970.000

  Khối mở rộng 16-DC input cho PLC Omron CJ1, CJ2

  Mua hàng
 • CJ1W-MAD42
  Sale!
  15.400.000 13.200.000

  Khối mở rộng Analog input x 4 / Analog output x 2 cho PLC Omron CJ1, CJ2

  Mua hàng
 • 5.060.000

  Khối ngõ ra 16-Relay cho PLC Omron CJ1, CJ2

  Đọc tiếp
 • 2.640.000

  Khối cấp nguồn cho PLC Omron CJ1, CJ2

  Đọc tiếp
 • CJ1W-TC001
  Sale!
  15.400.000 13.200.000

  Khối mở rộng ngõ vào Thermocouple x 4, ngõ ra NPN

  Mua hàng
 • 12.100.000

  Khối mở rộng ngõ vào Pt100 x 4, ngõ ra NPN

  Đọc tiếp
 • 14.300.000

  Khối mở rộng ngõ vào Pt100 x 4, ngõ ra PNP

  Đọc tiếp
 • 16.500.000

  Khối CPU có sẵn cổng Ethernet

  Mua hàng
 • 2.530.000

  PLC 12-DC input / 8-rơle output. Nguồn cấp 100-240 VAC

  Mua hàng
 • 4.180.000

  PLC Omron 24-DC input / 18-Relay output, nguồn cấp 100-240 VAC

  Mua hàng
 • 3.135.000

  PLC Omron 12-DC input / 8-Relay output, có sẵn cổng RS232C, nguồn cấp 100-240 VAC

  Mua hàng
 • 4.290.000

  PLC Omron 18-DC input / 12-Relay output, có sẵn cổng RS232C, nguồn cấp: 100-240 VAC

  Mua hàng
 • CP1E-N30SDT-D
  Sale!
  8.360.000 7.700.000

  PLC Omron 18-DC input / 12-Transistor output (NPN), có sẵn cổng RS232C, nguồn cấp: 24VDC

  Mua hàng
 • 5.500.000

  PLC Omron 24-DC input / 18-Relay output, có sẵn cổng RS232C, nguồn cấp 100-240 VAC

  Mua hàng
 • 6.479.000

  PLC Omron 36-DC input / 24-Relay output, có sẵn cổng RS232C, nguồn cấp 100-240 VAC

  Mua hàng
 • 9.900.000

  PLC Omron 12-DC input / 8-Transistor output (NPN) / 2-Analog input / 1-Analog output, có sẵn cổng RS232C, nguồn cấp 24 VDC

  Mua hàng
 • CP1L-M40DT-A
  Sale!
  10.780.000 9.350.000

  PLC Omron 24-DC input / 16-Transistor (NPN) output, nguồn cấp 100-240 VAC

  Mua hàng
 • 3.630.000

  Module mở rộng 16-Transistor output (NPN) cho PLC CP1

  Mua hàng
 • CP1W-20EDR1
  Sale!
  2.849.000 2.530.000

  Module mở rộng 12-DC input / 8-Relay output cho PLC Omron CP1

  Mua hàng
 • CP1W-32ER
  Sale!
  7.370.000 6.380.000

  Module mở rộng 32-Relay output cho PLC Omron CP1

  Mua hàng
 • 4.169.000

  Module mở rộng 24-DC input / 16-Relay output cho PLC Omron CP1

  Mua hàng
 • 2.970.000

  Module mở rộng 8-relay output cho PLC Omron CP1

  Đọc tiếp
 • 2.189.000

  Module mở rộng 8-transistor output (NPN) cho PLC Omron CP1

  Mua hàng