Quy định đổi hàng:

Trong trường hợp hàng hoá mua không đúng yêu cầu, khách hàng có thể đổi lại hàng hoá khác đúng theo yêu cầu sử dụng.

Hàng hoá chỉ được đổi trong vòng 07 ngày kể từ ngày mua hàng.

Chúng tôi sẽ kiểm tra lại tình trạng, chất lượng hàng hoá trước khi tiến hành đổi theo yêu cầu của khách hàng.

Quy định trả hàng:

Chúng tôi không có chính sách trả lại hàng. Trừ trường hợp hàng có lỗi do sản xuất và chúng tôi không đưa ra được giải pháp khắc phục.