dientudong.com.vn cam kết sẽ bảo mật những thông tin riêng tư của khách hàng. Xin vui lòng đọc Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết chúng tôi thưc hiện, nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Để truy cập và sử dụng dịch vụ tại dientudong.com.vn, khách hàng có thể được yêu cầu đăng ký thông tin cá nhân như: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ, email,…

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang khách hàng xem, số liên kết (links) được click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến dientudong.com.vn

Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) khách hàng sử dụng mỗi khi truy cập vào dientudong.com.vn, bao gồm: địa chỉ IP, loại trình duyệt (Browser), ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà trình duyệt truy xuất đến.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

dientudong.com.vn thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng với mục đích:

Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm; tư vấn, giải đáp thắc mắc.

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: Gửi thư ngỏ, thư cảm ơn, nhắn tin (SMS), thông tin sản phẩm mới, …

3. Thời gian lưu trữ

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ dientudong.com.vn

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Danh Trí
107 Nguyễn Tiểu La, Phường 05, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028-39571956           Fax: 028-39571958
Email: info@dtec.com.vn

5. Phương tiện và công cụ để khách hàng tiếp cận, chỉnh sữa thông tin cá nhân

Hiện dientudong.com.vn chưa triển khai trang quản lý thông tin cá nhân của thành viên, vì thế việc yêu cầu của khách hàng chỉnh sửa hoặc huỷ bỏ dữ liệu cá nhân bằng cách liên lạc trực tiếp đến số điện thoại: 028-39571956 hoặc email: info@dtec.com.vn

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân khách hàng được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của dientudong.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của khách hàng, dientudong.com.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

Ban quản trị dientudong.com.vn yêu cầu các cá nhân khi mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, mã số thuế, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, … , và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị dientudong.com.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp là không chính xác.