Hiển thị 1–28 của 72 kết quả

 • E2A-S18KS08-WP-B1 2M
  Sale!
  2.068.000 1.320.000

  Cảm biến tiệm cận M18, Shielded type, khoảng cách 8mm, ngõ ra PNP-NO (Made in Germany)

  Mua hàng
 • E2A-S18KS08-WP-C1 2M
  Sale!
  2.068.000 1.320.000

  Cảm biến tiệm cận M18, Shielded type, khoảng cách 8mm, ngõ ra NPN-NO (Made in Germany)

  Mua hàng
 • 374.000

  Cảm biến tiệm cận M12, Unshielded type, khoảng cách 8mm, ngõ ra PNP-NO

  Mua hàng
 • 374.000

  Cảm biến tiệm cận M12, Unshielded type, khoảng cách 8mm, ngõ ra NPN

  Mua hàng
 • 374.000

  Cảm biến tiệm cận M12, Shielded type, khoảng cách 4mm, ngõ ra PNP-NO

  Mua hàng
 • 374.000

  Cảm biến tiệm cận M12, Shielded type, khoảng cách 4mm, ngõ ra NPN-NO

  Mua hàng
 • 345.400

  Cảm biến tiệm cận Omron M8, Shielded type, khoảng cách 2mm, ngõ ra PNP-NC

  Mua hàng
 • 352.000

  Cảm biến tiệm cận M8, Shielded type, khoảng cách 2mm, ngõ ra NPN-NO

  Mua hàng
 • 1.540.000

  Cảm biến tiệm cận Omron M4, Unshielded type, khoảng cách 2mm, ngõ ra PNP-NO E2E-S04N02-CJ-B1 0.3M

  Mua hàng
 • 1.150.600

  Cảm biến tiệm cận Omron M5, Shielded type, khoảng cách 1.2mm, ngõ ra PNP-NO

  Mua hàng
 • 1.870.000

  Cảm biến tiệm cận M30, Shielded type, khoảng cách 10mm, DC 2 dây

  Mua hàng
 • 1.760.000

  Cảm biến tiệm cận M30, Shielded type, khoảng cách 10mm, 2-dây AC/DC

  Mua hàng
 • 1.027.400

  Cảm biến tiệm cận M8, Shielded type, khoảng cách 2mm, DC 2 dây

  Mua hàng
 • 1.540.000

  Cảm biến tiệm cận M18, Shielded type, khoảng cách 7mm, DC 2 dây

  Mua hàng
 • E2FQ-X10F1 2M
  Sale!
  4.180.000 3.520.000

  Cảm biến tiệm cận M30 chịu được hoá chất, Shielded type, khoảng cách 10mm, ngõ ra PNP-NO

  Mua hàng
 • 2.640.000

  Cảm biến điện dung Omron, khoảng cách 25mm, ngõ ra NPN-NO

  Mua hàng
 • 2.640.000

  Cảm biến điện dung Omron, khoảng cách 25mm, ngõ ra PNP-NO

  Mua hàng
 • 2.750.000

  Cảm biến điện dung Omron, khoảng cách 25mm, AC 2-dây

  Mua hàng
 • 2.079.000

  Cảm biến điện dung Omron M30, Unshielded type, khoảng cách 15mm, ngõ ra PNP-NO

  Mua hàng
 • 649.000

  Cảm biến sợi quang M6, L14mm, dây quang dài 2m

  Mua hàng
 • 1.052.700

  Cảm biến sợi quang M4, L14mm, loại Thu-Phát riêng, dây quang dài 2m

  Mua hàng
 • 1.980.000

  Cảm biến quang Omron hình trụ, phi 18, loại thu-phát riêng, ngõ ra PNP

  Mua hàng
 • 1.650.000

  Cảm biến quang hình trụ loại thu-phát riêng, ngõ ra PNP. Sử dụng đầu nối M12

  Mua hàng
 • 715.000

  Cảm biến quang hình trụ Ø18, khoảng cách làm việc 100mm, loại thu phát chung, ngõ ra NPN

  Đọc tiếp
 • 715.000

  Cảm biến quang hình trụ Ø18, khoảng cách làm việc 300mm, loại thu phát chung, ngõ ra NPN

  Mua hàng
 • 774.400

  Cảm biến quang hình trụ Ø18, khoảng cách làm việc 300mm, loại thu phát chung, ngõ ra NPN, sử dụng đầu nối M12

  Mua hàng
 • 748.000

  Cảm biến quang hình trụ Ø18, khoảng cách làm việc 100mm, loại thu phát chung, ngõ ra PNP

  Mua hàng
 • 715.000

  Cảm biến quang hình trụ Ø18, khoảng cách làm việc 300mm, loại thu phát chung, ngõ ra PNP

  Mua hàng